En miljö med rätt förutsättningar

Kärlek till idrott och ambition för studier förenas i akademin.
Här balanseras de viktigaste delarna för att skapa optimala förutsättningar för att nå framgång på och utanför plan.

Idrott & studier

Hos oss får du utöva din idrott på skoltid två gånger i veckan. Därutöver får du lära dig hur idrottsvärlden fungerar bakom kulisserna samt fördjupa dig inom idrottens alla delar gällande organisation, ekonomi, försäljning och samhällsansvar.

Samtidigt stärker du din kunskap utanför plan. Tränarna är även dina mentorer i skolan och vet vad du behöver för att klara både studierna och idrottandet på bästa sätt.

Tillsammans ser vi till att du får en gedigen akademisk utbildning vid sidan av idrotten

Prestation & hälsa

På träningspassen är det elittänk som gäller. Vi ställer höga krav på dig eftersom vi vet att du kan mer än du tror. Tillsammans jobbar vi hårt mot dina mål.

Samtidigt vet vi att elitidrott och akademisk precision kräver balans. Att du mår bra är det absolut viktigaste, och om du inte gör det kan du inte heller utvecklas – oavsett hur ambitiös du är.

Därför ser vi till att alltid värdera din hälsa och trivsel precis lika högt som din prestation. Vi har stöd av vårt elevhälsoteam och anammar ett helhetsperspektiv på hälsa.

Ordning och reda & gemenskap

Eleverna förväntar sig professionella, respektfulla samt engagerade lärare och tränare. Vi förväntar oss samma sak av dig. Vi vet att tydliga ordningsregler leder till högre studiero, trygghet och resultat.

Vi jobbar hårt för att du ska känna att du tillhör en grupp elitsatsande idrottare. En viktig del i arbetet är att stärka sammanhållningen och lagkänslan genom bland annat gemensamma aktiviteter.

Även om du och dina klasskamrater sysslar med olika idrotter ska ni kunna förenas i Thoren Sports Academy.

Verklig erfarenhet & teoretisk kunskap

Du får en verklig inblick i och erfarenhet av idrotten på och utanför plan. Detta genom externa samarbeten med idrottsföreningar, företag och universitet, arbete med evenemang samt föreläsningar.

Den teoretiska undervisningen är varierad och ämnesövergripande. Lärarna är en viktig pelare i din utveckling. Därför ska de alltid finnas nära till hands, sporra dig att gå steget längre och fånga upp dig när du behöver stöd.