Idrottselever agerar kockar i uppskattat projekt

Verklighetsförankrad utbildning, samarbete och kreativitet. Det var ledorden när elever på Thoren Sports Academy genomförde ett uppskattat projektarbete om näringsrik kost för idrottande ungdomar.


Under två veckor har eleverna som läser ekonomi och samhällsvetenskap på Thoren Sports Academy arbetat med ett projekt kopplat till kost, hälsa och nutrition. Föreläsningar och egna studier inom ämnet varvades med matlagning, skapande av egna menyer och kreativt arbete för att på ett verklighetsbaserat sätt lära sig om kost för idrottande ungdomar.  


– Vi har märkt att dessa typer av projekt uppskattas av eleverna. Vi försöker ständigt skapa förutsättningar för lärande, som även har tydlig koppling till vårt idrottskoncept, säger Jeanette.

Lärarna kläckte tillsammans idén i ett gemensamt diskussionsforum. Och i det har de lyckats involvera sina olika kompetenser:  

– Vi har genomfört projektet tillsammans, men utifrån olika roller och funktioner. Lärarnas olika kunskaper ger fler perspektiv vilket gynnar elevernas lärande, samt projektets koppling till kursinnehållet.  

Utöver att arbeta praktiskt i grupp har eleverna övat på att muntligt presentera i olika format. Att kombinera olika undervisningsformer beskriver Jeanette som framgångsrikt:

– Det skapar variation och vi märker att eleverna blir otroligt duktiga på att samarbeta och redovisa.

Konceptet blev oerhört uppskattat av eleverna. De beskriver att de har lärt sig mer om sig själva och att de har fått kunskaper som de kan dra nytta av.  

– Eleverna är nöjda. Vi lägger ner mycket arbete, och det är så fint när det leder till något positivt för dem, säger Jeanette.